Hüküm ve Koşullar


Bytro Labs GmbH Hizmet Koşulları

§ 1 Uygulama kapsamı

1.1 Bytro Labs GmbH, Zirkusweg 2, 20359 Hamburg, Germany (bundan böyle “Bytro Labs” olarak anılacaktır) İnternet üzerinden çevrimiçi oyunu (bundan böyle "oyun" olarak anılacaktır) ve ilave hizmetleri sunar. Bu ilave hizmetler bir kullanıcı profilinin oluşturulmasını, bir foruma katılımı, sanal malların satın alınmasını ve başka hizmetleri kapsamakla birlikte, bunlarla sınırlı değildir. Oyunu oynayanlar bundan böyle "Katılımcılar" olarak anılacaktır.

1.2 Bytro Labs, tüm ilave hizmetler dahil, hizmetlerini oyunun Katılımcılarına sadece bu Hizmet Koşulları (bundan böyle “HK” olarak anılacaktır) bağlamında sağlar. Bytro Labs GmbH Katılımcıların her türlü hizmet koşullarını reddeder. Bu gibi hizmet koşulları ancak Bytro Labs'in yazılı kabulü halinde geçerlilik kazanır.

1.3 Bu HK, İnternet erişimiyle ilgili sorular dahil, üçüncü taraflarca sağlanan herhangi bir hizmetle ilgili soruları kapsamaz.

1.4 Oyunun oyun kurallarına oyunun web sitesinden erişilebilir. Katılımcı, oyuna katılmakla oyunun kurallarını ve katılım koşullarını bağlayıcı olarak kabul eder.

§ 2 Sözleşmenin Konusu

2.1 Bytro Labs oyuna katılımı ve oyunla ilgili ilave hizmetlerin kullanımını mevcut teknik ve operasyonel imkânlar dahilinde sunar. Bytro Labs oyunun Katılımcılarına bazı bilgiler sağlar ve Katılımcıların İnternet üzerinde belirli verileri ve bilgileri sergilemelerine ve oyun içinde başka Katılımcılarca görülebilecek kişiselleştirilmiş profiller oluşturmalarına izin verir. Dahası, Katılımcılar tartışma forumlarına katılma fırsatına da sahip olacaktır. Bytro Labs, oyuna çevrimiçi katılmaları için Katılımcılara gerekli uygulamaları sağlayacaktır.

2.2 Oyunun temel sürümünde kullanılması ücretsizdir. Ancak bazı ilave hizmetler ve uygulamalar için bir ücret alınır (bkz. § 7). Ücret ödenmesi gereken her türlü ilave hizmet ve uygulamalar web sitesinde ayrıca gösterilecektir.

2.3 Katılımcılarına optimum oyun deneyini sunmak için oyun sürekli olarak geliştirilecek, güncellenecek ve değiştirilecektir. Bu nedenle, Katılımcı sadece oyunun o sırada geçerli sürümüne katılma hakkına sahip olacaktır. Byrto Labs, oyunu ya da oyunun bazı özelliklerini neden belirtmeksizin ya da önceden haber vermeksizin sonlandırma hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda, Katılımcı Bytro Labs tarafından sağlanan ancak henüz kullanılmayan hizmetlerle ilgili gerçekleştirilmiş ödemelerin iadesini talep edebilir. Katılımcının sözleşmeyi derhal geçerli olmak üzere sonlandırma hakkı bundan etkilenmez. Diğer her türlü talep geçersizdir.

2.4 Oyunlarımız Midjourney, Stable Diffusion veya DALL-E gibi yapay zeka yardımıyla oluşturulan unsurlar içerebilir.

§ 3 Katılımcılar

3.1 Oyun tüketicilere ancak § 13 BGB kapsamında belirtildiği gibi sunulur.

3.2 Oyunlarımızı sadece 16 yaşından büyük kişilere sunarız. 16 yaşından küçükler oyunlarımızı oynama hakkına sahip değildir.

3.3 Oyunlara katılım sadece eğlence amacıyladır.

§ 4 Sözleşmenin Tamamlanması / Kayıt

4.1 Oyuna katılım bir kullanıcı hesabının (bundan böyle "hesap" olarak anılacaktır) kaydı için bir başvuru gerektirir. Bir katılımcının kaydı, bir kayıt formunun doldurulması ve kayıt süreci sırasında bir onay kutucuğuna tıklayarak bu HK'nin kabul edilmesiyle çevrimiçi olarak gerçekleştirilir.Bu KH kayıt formu gönderilmeden önce yazdırılabilir ya da dayanıklı bir depolama ortamında saklanabilir.

4.2 Kayıt formu üzerinde "zorunlu" olarak belirtilen bütün alanların doldurulması gerekir. Kayıt formu üzerinde zorunlu ya da gönüllü olarak doldurulmuş bütün alanların doğru olarak doldurulması gerekir. Katılımcı, kayıttan sonra ulaşılır olacağı bir e-posta adresi sağlamalıdır.

4.3 Her Katılımcı sadece bir Hesap kaydettirip kullanabilir. Birden fazla hesap kaydettirip kullanmak kesinlikle yasaktır (bunlara "çoklu hesaplar" adı verilir). Bu maddenin ihlali Katılımcının derhal oyunun dışında bırakılmasına yol açabilir.

4.4 Bir Hesap oluşturmak ve/veya oyuna ve ilave hizmetlere katılmak hiçbir yasal hak talebi doğurmaz.

4.5 Katılımcı, oyun içi kayıt süreci sırasında oyunun Katılımcısı olarak kaydedileceği bir kullanıcı adı seçer. İçeriği pornografik, ırkçı, tahrik edici, savaş ve/veya şiddeti övücü, hakaret edici veya yasa dışı olan bir isim seçmek kesinlikle yasaktır. Bu maddenin ihlali Bytro Labs'e Katılımcıyı derhal oyunun dışı bırakılma hakkı verir.

4.6 Bytro Labs ve Katılımcı arasında oyunun kullanılmasıyla ilgili sözleşme Katılımcının bir Hesap kaydettirmek için yaptığı başvurunun Bytro Labs tarafından kabulü ile tamamlanır. Bytro Labs, öneriyi açıkça veya bir Hesap oluşturmaya başlayarak kabul edebilir. Bytro Labs, Katılımcının başvurusunun alındığını kayıt formunda belirtilen e-posta adresine bir e-posta göndererek teyit edecektir. Bu teyit, önerinin bağlayıcı kabulü yerine geçmez. Ancak teyit böylesi bir kabulle birlikte de gönderilebilir.

4.7 Durumuna göre, bir Hesabın oluşturulması ya da Katılımcının bir Hesap oluşturulması başvurusunun kabulü hiçbir yasal hak talebi doğurmaz. Katılımcı hesabını üçüncü taraflara devredemez.

§ 5 Vazgeçme Hakkı

Vazgeçmeyle hakkıyla ilgili talimat:

Katılımcı, (oyuna katılmakla ilgili) bir sözleşmenin tamamlanması için başvurusundan ve ücrete tabi işlev ve uygulamalara yönelik ter türlü siparişinden iki hafta içinde yazılı (örneğin mektup, faks, e-posta yoluyla) olarak vazgeçebilir. Katılımcının bunun için herhangi bir açıklama yapması gerekmez. İki haftalık bu süre Katılımcının vazgeçme hakkıyla ilgili bu talimatı yazılı olarak aldığı zaman başlar; ancak başlangıç tarihi sözleşmenin tamamlanmasından önce ve Bytro Labs aşağıdaki maddeler uyarınca bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeden önce olamaz: Madde 312c (2) 1 BGB, Madde 1 (1), (2), (4) BGB-InfoV ile Madde 312e (1) 1 BGB, Madde (3) BGB-InfoV kapsamındaki yükümlülükler. Vazgeçmenin Süre Sınırı içinde gönderilmesi yeterlidir.

Vazgeçmenin gönderileceği adres:

Bytro Labs GmbH

Zirkusweg 2

20359 Hamburg

Almanya

E-posta: [email protected]

Vazgeçme Sonuçları:

Geçerli bir vazgeçme durumunda, her iki tarafın aldıkları hizmetleri iade etmeleri ve varsa, kazançların karşılığını kullanım temelinde ödemeleri gerekir. Katılımcının hizmetleri bütünüyle iade edemeyecek durumda olması ya da hizmetleri ancak kısmen ya da bozulmuş halde iade edebilmesi durumunda, Katılımcı duruma göre bu ölçüde bir telafi ödemesi yapmakla yükümlüdür. Bir telafi ödemesiyle ilgili bütün yükümlülükler 30 gün içinde yerine getirilmelidir. Bu süre sınırı Katılımcı için vazgeçme bildiriminin gönderilmesi, Bytro Labs için de vazgeçme bildiriminin alınmasıyla başlar.

Vazgeçme Hakkının Sona Ermesi:

Sözleşmenin Katılımcının açık rızasıyla, Katılımcı vazgeçme hakkını kullanmadan önce bütünüyle yerine getirilmesi durumunda vazgeçme hakkı zamanından önce sona erer.

Vazgeçme Hakkıyla ilgili talimatın sonu

§ 6 Oyuna erişim / Yasa dışı Müdahaleler

6.1 Oyunun kayıtlı Katılımcıları İnternet üzerinde ilgili URL'ye ulaştıktan sonra kullanıcı adlarını kullanarak oyun platformundan oyunda oturum açabilir. Oyun hesaplarının otomatik açılması yasaktır. Hesapta ancak oyunun ana sayfasının kullanılmasıyla oturum açmaya izin verilir. Katılımcı sadece sıradan tarayıcıları ve Bytro Labs tarafından sağlanan yazılımı kullanabilir. Katılımcı, Web sayfasıyla ilgili olarak, oyunun işlevine veya akışına müdahale edebilecek herhangi bir önlem alamaz ya da mekanizmalar veya yazılımlar kullanamaz. Katılımcı, Bytro Labs'in teknik imkânları için kabul edilemez ya da aşırı yük oluşturabilecek herhangi bir önlem alamaz. Özellikle, Bytro Labs açık ve yazılı onay vermedikçe, Katılımcı Bytro Labs tarafından oluşturulmuş herhangi bir içeriği engelleyemez, üzerine yazamaz ya da değiştiremez.

6.2 Dahası, Katılımcılar oyunu herhangi bir şekilde kullanırken tüm yasa ve düzenlemelere uymakla yükümlüdür. Özellikle, Katılımcıların pornografik, ırkçı, savaşı ve/veya şiddeti övücü veya yasa dışı ya da herhangi bir içerik üçüncü taraf haklarını ihlal edebilecek içerik yayınlamaları yasaktır.

6.3 Bytro Labs, oyunun yıl ortalaması olarak %80 oranında erişilebilir olmasını sağlamayı üstlenir. Oyun sunucularının Bytro Labs sorumluluğu dışında koşullar (örneğin, mücbir sebep) nedeniyle erişilebilir olmadığı süreler hariçtir. Oyun sunucularına erişilemediği bakım müddetleri de bu sürelerin dışındadır.

6.4 Bytro Labs oyunu bir Ağ Tarayıcısı üzerinden, çevrimiçi olarak sunar. Bytro Labs, oyuna katılmak için Katılımcının ihtiyaç duyabileceği herhangi bir yazılım sağlamaz ve Bytro Labs oyuna katılmak için gerekli olabilecek yazılımın yapılandırılmasıyla veya Katılımcının yerel bilgisayarına kurulumuyla ilgili herhangi bir destek sunmaz. Bilgisayarını oyunun kullanılmasına izin verecek bir durumda muhafaza etmekten sadece Katılımcı sorumludur. Oyunun başka sistemler, örneğin İnternet'e hazır cep telefonları üzerinden oynanması durumunda, kullanım kapsamı kısıtlı olabilir.

§ 7 Fiyatlar ve Ödeme Koşulları; Ödeme tarihleri

7.1 Katılımcı, bir ücret ödeyerek oyunun temel sürümünde mevcut olmayan ilave hizmetleri alma fırsatına sahip olur. Böylesi ilave hizmetlerin türleri, işlevleri ve fiyatları oyun Web sitesinde belirtilmektedir. Böylesi ilave hizmetler işlevlerine bağlı olarak tek seferlik bir ödemeyle ya da bir abonelik ücreti karşılığında satın alınabilir. Bu ücretli ilave hizmetler, Katılımcının ilave hizmetleri belirli bir süreyle ve oyunun oyun kurallarına uygun olarak kullanmasına izin verir. Oyun zaman zaman geliştirilip iyileştirileceğinden, Bytro Labs yeni ilave hizmetler sunma ya da bazı ilave hizmetleri sunmaya son verme veya bazı ilave hizmetleri oyunun temel sürümünde sunma hakkını muhafaza eder. Katılımcının gelecekteki bir süre için ilave hizmetlere yönelik ödemeler yapmış olması, ancak bu hizmetlerin artık sunulmaması ve/veya oyunun ücretsiz temel sürümü içinde de sunulması nedeniyle bunları kullanamaması durumunda, Bytro Labs seçimi Katılımcıya ait olmak üzere bunların yerine başka ilave hizmetler sunacak ya da Katılımcıya oransal temelde para iadesi yapacaktır. Yukarıdaki durumlarda, Katılımcı sözleşmeyi derhal geçerli olmak üzere sonlandırma hakkına sahiptir. Katılımcının başka her türlü talebi geçersizdir.

7.2 İlave hizmetlerin ücretleri peşin olarak ödenir ve hizmetlerin Katılımcı tarafından etkinleştirilmesiyle tahakkuk eder. Ücretler Katılımcı tarafından sağlanan banka hesabı ya da kredi kartı hesabından tahsil edilir ya da uygun ödeme yöntemleriyle ödenir.

7.3 Bytro Labs, fiyatlarını geçici veya kalıcı olarak indirme ve geçici ya da kalıcı olarak yeni ürünler, hizmetler veya ödeme yöntemleri sunma hakkına sahiptir. Dahası, Bytro Labs altı hafta önceden yazılı bildirimde bulunarak ya da Katılımcı tarafından sağlanmış e-posta adresine e-posta gönderme yoluyla Katılımcıyı bilgilendirerek fiyatları her an değiştirme hakkına sahiptir. Katılımcı fiyat değişikliğinden haberdar edildiği tarihi izleyen altı hafta içinde fiyat değişikliğine itiraz etmezse, yeni fiyat geçerli olur. Akdi ilişki yeni fiyatlarla / koşullarla devam eder. Bytro Labs, Katılımcıya değişiklikler hakkında bilgi verirken, Katılımcıyı itiraz imkânı ve yasal sonuçları, özellikle de itiraz etmemekten kaynaklanan yasal sonuçlar hakkında bilgilendirir. Katılımcının süresi içinde itiraz etmesi halinde, taraflardan her biri sözleşmeyi bir aylık ihbar süresiyle sonlandırabilir. Sonlandırmaya kadar eski tarife ve fiyatlar geçerli kalır. Sonlandırmanın gerçekleştiği tarihten sonraki dönemle ilgili hizmetler için yapılan her türlü ödeme oransal temelde iade edilir. Katılımcının Bytro Labs'ten başka her türlü talebi geçersizdir.

7.4 Geç ödeme durumunda, Bytro Labs o sırada geçerli baz oranın %5 üzerinde bir faiz talep etme hakkına sahiptir. Bytro Labs, ilave olarak derhal performansı sonlandırma ve ilgili Hesabı devre dışı bırakma ve etkisizleştirme hakkına sahiptir.

7.5 Katılımcının hatası ya da banka hesabının yetersizliği nedeniyle Katılımcının ters borçlandırmaya ve / veya borç iptalleri için iptal bedellerine neden olması halinde, Katılımcı Bytro Labs'in böylesi iptal bedelleri ve giderleri ödemelerini tazmin eder. Bytro Labs, Katılımcının hesabını bu gibi iptal bedelleri ve giderlerini asıl ücretlerle birlikte borçlandırma hakkına sahiptir. Ödemenin kredi veya banka kartlarıyla yapılması ve ters borçlandırma doğması halinde, Katılımcının herhangi bir zarar oluşmadığını ya da daha düşük bir zarar oluştuğunu kanıtlaması hariç, Bytro Labs banka / kredi kartı işlemi başına 9,00 euro’luk bir hizmet ücretini artı banka giderlerini tahakkuk ettirme hakkına sahiptir.

7.6 Katılımcı, ancak Bytro Labs'in itiraz etmediği ya da bir mahkeme hükmüyle yasal olarak bağlayıcı ilan edilen bir talebi varsa mahsup edebilir. Katılımcı, ödemeyi ancak Bytro Labs aleyhine aynı akdi ilişkiden kaynaklanan bir talebi varsa durdurabilir. Katılımcı, Bytro Labs aleyhine taleplerini bir üçüncü tarafa devredemez.

§ 8 Süre ve Sonlandırma

8.1 Aksine anlaşılmadıkça, Katılımcı ve Bytro Labs arasında akdedilen her türlü sözleşme sınırsız bir süre için geçerlidir. Sözleşmenin sınırsız bir süre için akdedildiği durumda, her iki Taraf da sözleşmeyi derhal geçerli olmak üzere her an sonlandırabilir.

8.2 İlave hizmetlerin kullanılması ya da sağlanmasıyla ilgili sözleşmenin bir abonelik yoluyla akdedilmiş olması durumunda, aboneliğin dönem sonunda geçerli olacak 15 iş günlük bir ihbar süresiyle sonlandırılması hariç, abonelik aynı süre için otomatik olarak yenilenir.

8.3 Her iki Tarafın sözleşmeyi bir nedenle sonlandırma hakkı yukarıdaki hükümlerden etkilenmez. Bytro Labs'in sözleşmenin olağanüstü sonlandırılmasına neden olması durumunda, Katılımcının sonlandırmanın geçerli olacağı tarihten sonraki dönemle ilgili hizmetler için yaptığı her türlü ödeme oransal temelde iade edilir. Bu HK’de aksi belirtilmedikçe, Katılımcının başka hiçbir talebi olamaz.

8.4 Bytro Labs, sözleşmeyi özellikle aşağıdaki nedenlerle sonlandırabilir:

Katılımcı iki hatırlatmaya rağmen en az 10,00 euro’luk ücretleri ödemede gecikmişse

Katılımcı suçlu olacak şekilde herhangi bir yasal kuralı, bu HK ve/veya ilave hizmetlerin kullanımı için özel kuralları ihlal ediyor ve yazılı bildirime rağmen söz konusu ihlal aynı ya da benzer durumda işlem görmemiş olarak kalıyorsa

8.5 Ciddi ihlal durumunda, sözleşme önceden yazılı bildirim olmadan sonlandırılabilir. Bytro Labs'in sözleşmeye bağlı kalmasını mantıksız kılacak her türlü ihlal ciddi bir ihlal olup aşağıdakileri içermekle birlikte, bunlarla sınırlı değildir:

a Katılımcı ceza hukukunu ihlal ediyor

b Katılımcı çoklu hesap hükmünü ihlal ediyor (bkz. yukarıda §4, para 4.3)

b Katılımcı yetkisiz kod hükmünü ihlal ediyor (bkz. yukarıda §6, para 6.1)

d Katılımcı kayıt sırasında (bkz. §4) veya ücretli işlevler ve uygulamalar ödemesi sırasında (§7) yanlış bilgi sağlıyor.

8,6. Geçerli olması için her sonlandırma yazılı olmalıdır; e-posta yazılı biçim gerekliliği için yeterlidir. Sözleşmenin olağanüstü sonlandırılması sonlandırma nedenlerini belirtmelidir.

§ 9 Telif hakkı

Katılımcı, oyunda erişilebilir kılabileceği tüm içeriklerin yegane sahibidir. Katılımcı oyun platformunda içerikleri erişilebilir kılmakla Bytro Labs'e söz konusu içerikleri oyun platformunda açıkça sergilemek, çoğaltmak ve erişilebilir kılmak için ücretsiz ve gayri münhasır lisans vermiş olur. Bytro Labs, Katılımcı tarafından erişilebilir kılınmış içerikleri kullanmaya yönelik herhangi bir başka hakka sahip değildir. Katılımcı oluşturduğu içeriği oyun platformundan sildiğinde, lisans sonlandırılmış olur.

§ 10 Veri Koruma

Bytro Labs; oyun kurallarıyla, bu HK ile ve geçerli yasayla uyumu izlemek için kişisel verileri elektronik olarak depolama hakkına sahiptir. Dahası, kişisel veriler faturalama dahil, sözleşmenin uygulanması amacıyla derlenebilir, işlenebilir ve kullanılabilir. IP adresleri ve Web sitesinin kullanım türü ve zamanıyla ilgili veriler, Katılımcının kayıt formunda sağladığı e-posta adresi ve Katılımcının profilinde sağladığı diğer veriler de depolanacaktır. Dahası; Bytro Labs, Katılımcıya Bytro Labs ürünleriyle ilgili ürün bilgileri sunmak için, Katılımcının verilerinin bu amaçla kullanılmasına itiraz etmemiş olması durumunda, Katılımcının ilave onayı olmadan Katılımcının kişisel verilerini yasanın izinleri dahilinde kullanma hakkına sahiptir. Katılımcı itirazını her an yapabilir.

Bytro Labs Gizlilik Politikasının tümü için buraya bakınız.

§ 11 İçerik Sorumluluğu

Katılımcılar arasında iletişim bağlamında, oyun Katılımcıların birbirleriyle iletişim kurabilecekleri bir platform görevi sunar. Katılımcılar, böylesi iletişim içeriğinden ve Katılımcılar tarafından İnternet sitesinde erişime sunulan diğer içerikten yegâne sorumludur. Bytro Labs, Katılımcılar tarafından platform üzerinde veya oyunun İnternet sitesinde erişime sunulan pornografik, ırkçı, saldırgan ya da yasa dışı herhangi bir içerikten sorumlu değildir. Aynı durum üçüncü taraf haklarını herhangi bir şekilde ihlal eden içerikler için de geçerlidir. Her türlü ihlal, ilgili içeriğin ve/veya Katılımcının Hesabının derhal silinmesine ve/veya bloke edilmesine ve Katılımcıyla sözleşmenin sonlandırılması yoluyla Katılımcının oyunun dışında bırakılmasına yol açabilir. Bytro Labs, oyun sitesindeki linkler üzerinden erişilebilir üçüncü taraf sitelerindeki içeriklerden sorumlu değildir. Bytro Labs bu siteleri kontrol etmez ve kendini bunların içeriklerinden açıkça soyutlar.

§ 12 Kusurlardan kaynaklanan talepler; Sorumluluğun Sınırlandırılması

12.1 Bytro Labs sadece oyunu mevcut sürümünde önerip sunar. Katılımcı, bir oyunun ve/veya ilave hizmetin belirli bir koşulunun veya işlevsel durumunun muhafaza edildiğini ya da başarıldığını iddia edemez. Katılımcı, oyunun ve/veya ilave hizmetlerin (diğer her türlü yazılım gibi) bütünüyle hatadan arınmış olamayacağının farkındadır. Bu nedenle oyun ve/veya ilave hizmetler ancak kullanılabilirliğin ciddi olarak ve uzun bir süre etkilenmesi halinde kusurlu kabul edilir.

12.2 Katılımcı, oyunda veya hizmetlerde ya da diğer Bytro Labs teslimatındaki her türlü önemli kusuru belgeleyecek ve bunları sergilenen hata mesajları kütüğüyle birlikte, yazılı olarak bildirecektir. Katılımcı, herhangi bir muhtemel hatayı bildirmeden önce Bytro Labs tarafından sağlanan talimatları ve diğer sorun giderme araçlarını (özellikle sıkça sorulan sorular listelerini ve sorun giderme forumlarını) inceleyecektir. Katılımcı, hataları giderme yolunda Bytro Labs'i desteklemek için azami gayret gösterecektir.

12.3 Katılımcılar Bytro Labs'i her türlü kusurdan gereksiz gecikmeye imkan vermeksizin, yazılı olarak bilgilendirecektir. Sanal mallar dahil, mallar üzerindeki belirgin kusurlar malların alınmasını izleyen iki hafta içinde Bytro Labs'e yazılı olarak bildirilmelidir. Bildirimin bu süre içinde gönderilmesi halinde zaman sınırlamasına uyulmuş olacaktır.Her türlü kusur belirlenir belirlenmez, gereksiz gecikmeye imkân vermeksizin bildirilmelidir. Belirtilen süre içinde herhangi bir bildirim yapılmamışsa, böylesi kusurlara dayalı her türlü talep geçersizdir. Katılımcının korunması ve kanıt nedeniyle, Katılımcının Bytro Labs'e böylesi bildirimleri yazılı (örneğin, faks, mektup ya da e-posta yoluyla) olarak göndermesi tavsiye edilir.

12.4 Bytro Labs, harici olaylardan, Katılımcının elleçleme hatalarından, mücbir sebeplerden, Bytro Labs tarafından gerçekleştirilmemiş ya da Bytro Labs'e atfedilemeyecek muamelelerden kaynaklanan hiçbir kusurdan sorumlu değildir.

12.5 Bytro Labs, yazılı olarak kabul edilmedikçe hiçbir garanti üstlenmez.

12.6 Kasti veya ağır ihmal sonucu olmadıkça, Bytro Labs hiçbir hasardan sorumluluk kabul etmez. Bytro Labs, tavsiyelerinden ancak söz konusu tavsiyenin oyunla doğrudan ilgisi oranında sorumludur.

12.7 Yukarıda, Madde 12.6 kapsamında belirtilen sınırlamalar hayat, beden ve sağlıkla ilgili kişisel zararlar için geçerli değildir. Bunlar, zararın bir garantinin ihlalinden kaynaklanması halinde geçerli olmaz. Bunlar, birincil bir yükümlülüğün (örneğin, sözleşmeden kaynaklanan, uygulanması akdi amacın gerçekleşmesi bağlamında özel öneme sahip olan ve bu sözleşmenin tarafı özelliğiyle müşterinin meşru olarak dayanabileceği bir yükümlülük) ya da temel bir yükümlülüğün ihlali halinde geçerli olmaz. Bytro Labs'in ürün sorumluluk yasaları ve TKG Madde 44 a kapsamındaki sorumlulukları etkilenmez.

12.8 Temel bir yükümlülüğün ihlalinden kaynaklanan sorumluluk makul olarak tahmin edilebilir hasarla sınırlıdır. Tahmin edilebilir hasar Hesap başına 20,00 euro ile sınırlıdır.

12.9 Yukarıda belirtilen sorumluluk sınırları Bytro Labs personelinin, çalışanlarının, yardımcılarının, vekalet verilmiş acentelerinin, katkıda bulunan kişilerinin, temsilcilerinin, organlarının, ortaklarının ve bunların üyelerinin kişisel sorumluluğu için de geçerlidir.

§ 13 Katılımcıların diğer Görev ve Yükümlülükleri

13.1 Katılımcı, oyunu birçok başka Katılımcıyla birlikte kullandığının ve ilave hizmetleri kullandığında farklı Katılımcılarla iletişim halinde olduğunun bilincindedir. Hoş bir oyun deneyimi yaşamak için, oyun kurallarına uymak gerekir. Katılımcı, oyunun kurallarını ve HK'yi bağlayıcı olarak kabul eder. Katılımcı, oyun gözetmeni tarafından sağlanacak Bytro Labs talimatlarını izleyecektir. Bunlara ilave olarak, Katılımcı oyuna ve/veya ilave hizmetlere müdahale edebilecek ve hoş bir oyun deneyimini aksatabilecek her türlü davranıştan sakınır.

13.2 Katılımcılar, oyunu ticari ya da yasa dışı amaçlarla kullanamaz.

13.3 Bytro Labs, Katılımcının yerel bilgisayarında Bytro Labs tarafından sağlanmamış yazılımın kurulmasından kaynaklanan herhangi bir hasardan veya veri kaybından dolayı sorumluluk kabul etmez.

13.4 Katılımcı, oyun için her türlü erişim bilgisini (oturum açma, parola vb.) kesinlikle gizli tutmakla yükümlüdür. Erişim bilgilerine üçüncü bir kişinin sahip olduğunu belirlemesi ya da kuşkulanması durumunda hemen Bytro Labs'i haberdar eder. Katılımcı, başka bir Katılımcının Hesabını ya da erişim bilgilerini kullanamaz. Katılımcı, kendi hatası sonucunda üçüncü bir tarafın Katılımcının erişim bilgileriyle oyunu kullanması durumunda ücretlerden ve zararlardan Katılımcının sorumlu olacağının bilincindedir. Bir Katılımcının erişim bilgileriyle gerçekleştirilecek her türlü erişim o Katılımcının erişimi olarak görülür. Bytro Labs, parolaların güvenlik nedeniyle düzenli olarak değiştirilmesini işaret eder.

13.5 Bytro Labs'in yetkisiz üçüncü bir tarafın erişim bilgilerine sahip olduğuna inanmak için yeterli nedeni olması durumunda, Bytro Labs herhangi bir sorumluluk üstlenmeden ve her zaman kendi takdirinde olarak önceden bildirimde bulunmaksızın erişim bilgilerini değiştirebilir veya ilgili Hesabı bloke edebilir. Bytro Labs, zaman geçirmeden gerçek Katılımcıyı bilgilendirir ve talep üzerine yeni erişim bilgilerini gereksiz gecikmeye imkân vermeksizin Katılımcıya iletir. Katılımcı, başlangıçtaki erişim bilgilerinin kurtarılmasını talep edemez.

13.6 Bytro Labs, sistemlerini virüslere karşı korur. Ancak Katılımcı virüslerin asla bütünüyle bertaraf edilemeyeceğini kabul eder. Katılımcı, yetkisiz üçüncü tarafların Bytro Labs bilgisi ya da rızası olmadan Bytro Labs adı altında e-postalar gönderebileceğinin, bu e-postaların virüsler, casus yazılımlar ya da virüs ve casus yazılım içeren web sitelerine linkler içerebileceğinin bilincindedir. Bytro Labs böylesi davranışları engelleyemez. Bu nedenle Katılımcı Bytro Labs tarafından ya da onun adı altında gönderilen bütün gelen postayı açmadan önce virüs açısından kontrol edecektir. Bu kural başka Katılımcılar tarafından gönderilmiş e-postalar için de geçerlidir.

13.7 Bu HK ya da Katılımcı ve Bytro Labs arasında başka anlaşmalarda aksi belirtilmedikçe, Bytro Labs Katılımcıyla genellikle e-posta yoluyla iletişim kurar. Katılımcı, Bytro Labs'e kayıt formuyla ya da daha sonraki bir tarihte sunulmuş adrese Bytro Labs tarafından gönderilen bütün e-postaları almayı sağlar. Özellikle istenmeyen posta filtresini buna göre yapılandırır ve bu adresi gelen posta açısından düzenli olarak kontrol eder. Bytro Labs, herhangi bir başka uygun iletişim yöntemi seçme hakkına sahiptir.

§ 14 Bu HK'de yapılacak Değişiklikler

14.1 Bytro Labs, gerekliliği kanıtlanması ve Katılımcının iyi niyete aykırı olarak zarar görmemesi koşuluyla gelecekte bu HK üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

14.2 Katılımcı, HK’de yapılacak değişikliklerden, bu değişikliklerin geçerli olacağı tarihten en az iki hafta önce, uygun bir yazıyla bilgilendirilir. Bildirim genellikle Katılımcının izleyen oturum açması sırasında gerçekleşir.

14.3 Katılımcı, HK’de yapılacak değişikliklere değişikliklerden haberdar edilmesini izleyen bir aylık süre içinde itiraz edebilir. Katılımcının süresi içinde itiraz etmesi halinde, taraflardan her biri sözleşmeyi bir aylık ihbar süresiyle sonlandırabilir. Diğer sonlandırma hakları etkilenmez. Sonlandırmanın gerçekleştiği tarihten sonraki dönemle ilgili hizmetleri için yapılan ödemeler oransal temelde iade edilir. Katılımcı HK’de yapılacak değişikliklere değişikliklerden haberdar edilmesini izleyen bir aylık süre içinde itiraz etmezse, HK'de söz konusu Katılımcıyla ilgili değişiklik geçerlilik kazanır.

§ 15 Kaza Yeri / Geçerli Mevzuat / Yazılı Form

15.1 Bu HK ve bu HK’ye tabi tüm sözleşmeler ve bunlardan kaynaklanacak bütün talepler için Federal Alman Cumhuriyeti yasaları geçerli olacaktır. Birleşmiş Milletler Malların Uluslararası Satışı için Sözleşme Konvansiyonu uygulaması hariçtir.

15.2 İşbu HK kapsamındaki herhangi bir hükmün yasaya aykırı, geçersiz ya da herhangi bir nedenle uygulanamaz olduğuna karar verilmesi geri kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemez.

15.3 Bytro Labs ve Katılımcı arasındaki sözleşmede ve her türlü ilave anlaşmada yapılacak her türlü değişiklik yazılı olmalıdır. Yazılı form gerekliliğinde yapılacak her türlü değişiklik de yazılı olmalıdır.

Hamburg, 17 Ağustos 2012

Bytro Labs GmbH

Zirkusweg 2

20359 Hamburg

Almanya

E-posta: [email protected]

Genel Müdür: Tobias Kringe, Christopher Lörken

Kayıtlı Büro: Hamburg

HR No. ve Ticaret Sicili: HRB 118884, Hamburg Bölge Mahkemesi

KDV No.: DE263701383